Benvinguts!!!

Amb aquest bloc vull donar a conèixer una mica el que he fet, qui sóc i, sobretot, que puc fer per ajudar-te (si creus que ho puc fer....)

dimecres, 21 de novembre de 2012

LA PRESENTACIÓ DELS PRODUCTES / LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Como ya es habitual, la versión en castellano la encontrarás más abajo.


La importància de la presentació del producte.


Quan jo era petit, el més habitual en un comerç era que tot el gènere estigués, o bé tancat en vitrines o bé en prestatgeries darrera el taulell que separava el venedor del client.


De totes maneres, sempre estava fora de l’abast del comprador.

Era creença comuna entre els botiguers que si volien alguna cosa, ja els hi ensenyarien, i que d'aquesta manera minimitzaven els robatoris.

Els  robatoris, evidentment els reduïen fins arribar quasi al 0%, però d'altra banda, obligava a fer sempre una venda assistida al 100%, reduint la possibilitat de vendes simultànies i alentint el procés de compra.

Tot això es considerava normal, tant per part dels venedors com dels clients. No oblidem que parlo d'una època en que les grans superfícies encara no havien aterrat.

Llavors ho era de normal, però el més preocupant és veure que avui en dia encara hi han petits comerços que aposten per aquest format (deixant de banda joieries i botigues de producte petit i de valor, així com les pastisseries i forns de pa, que han de tenir el producte protegit per motius d'higiene i salut, com resulta evident)

Tothom que treballa el comerç avui en dia sap de sobres que el pas més important en un procés de venda és aconseguir que el client tingui el producte a les seves mans. Aquest acte s’interpreta com que la venda està en estat avançat.

És per aquest motiu que en l’actualitat la majoria de comerços tenen el gènere a l’abast del comprador, sense barreres físiques que els impedeixi tocar, agafar i provar el producte pel qual estan interessats.

Això, evidentment, fa augmentar la demarca desconeguda (robatoris) encara que s’hi instal·lin els mitjans antirobatori més moderns.

Totes aquestes pèrdues ja s’inclouen en els pressupostos anuals, tenint-ho en compte a l’hora d'estudiar i calcular el marge sobre venda que s’aplicarà al producte.

Una anècdota sobre això. Coneixia un botiguer amb tot el producte a l’abast de tothom, petit (bijuteria) i sense alarmar, i quan li vaig preguntar si li sortia a compte tenir-ho així, em va dir que, per compensar-ho havia d'aplicar un marge d'un 10 per 100, o sigui, comprar a 10 i vendre a 100!. Eren uns temps en que tot es venia, o millor dit, es despatxava.

El fet de tenir el producte a la mà del consumidor ens obliga a que els haguem de tenir en perfecte estat de conservació, neteja i amb el preu ben indicat.

Un altre dia ja parlaré de la importància d'aquests barems, de la seguretat i la qualitat en l’exposició.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


La importancia de la presentación del producto.


Cuando yo era pequeño, lo más habitual en un comercio era que todo el género estuviera, o bien cerrado en vitrinas o en estanterías detrás del mostrador que separaba el vendedor del cliente.

De todos modos, siempre estaba fuera del alcance del comprador.

Era creencia común entre los comerciantes que si el cliente quería algo, ya lo pediría y se lo enseñarían, y que de esta manera minimizaban los robos.

Los robos, evidentemente los reducían hasta llegar casi al 0%, pero por otro lado, obligaba a hacer siempre una venta asistida al 100%, reduciendo la posibilidad de ventas simultáneas y ralentizando el proceso de compra.

Todo esto se consideraba normal, tanto por parte de los vendedores como de los clientes. No olvidemos que hablo de una época en que las grandes superficies aún no habían aterrizado.

Entonces lo era de normal, pero lo más preocupante es ver que hoy en día todavía hay pequeños comercios que apuestan por este formato (dejando de lado joyerías y tiendas de producto pequeño y de valor, así como las pastelerías y panaderías, que deben tener el producto protegido por motivos de higiene y salud, como resulta evidente)

Todo aquel que trabaja en comercio hoy en día sabe de sobra que el paso más importante en un proceso de venta es conseguir que el cliente tenga el producto en sus manos. Este acto se interpreta como que la venta está en estado avanzado.

Es por este motivo que actualmente la mayoría de comercios tienen el género al alcance del comprador, sin barreras físicas que les impida tocar, coger y probar el producto por el que están interesados.

Esto, evidentemente, hace aumentar la demarcación desconocida (robos) aunque se instalen los medios antirrobo más modernos.

Todas estas pérdidas ya se incluyen en los presupuestos anuales, teniendo en cuenta a la hora de estudiar y calcular el margen sobre venta que se aplicará al producto.

Una anécdota al respecto. Conocía un tendero con todo el producto al alcance de todos, pequeño (bisutería) y sin alarmar, y cuando le pregunté si le salía a cuenta tenerlo así, me dijo que, para compensarlo debía aplicarse un margen de un 10 por 100, o sea, ¡comprar a 10 y vender a 100!.  Eran unos tiempos en que todo se vendía, o mejor dicho, se despachaba.

El hecho de tener el producto en la mano del consumidor nos obliga a que los tengamos que tener en perfecto estado de conservación, limpieza y con el precio bien indicado.

Otro día ya hablaré de la importancia de estos baremos, de la seguridad y la calidad en la exposición.

dimarts, 13 de novembre de 2012

ELS CLIENTS. PRINCIPI I FINAL / LOS CLIENTES. PRINCIPIO Y FINAL

Si prefieres el post en castellano, lo tienes más abajo. Gracias y buena lectura.


Els clients. El principi i final.

He parlat dels equips un parell de vegades, i dels clients només de retruc.

Ara toca tractar el tema, ja que el client és, com diu l’encapçalament, el PRINCIPI i el FINAL de tot comerç.

PRINCIPI: Tot el que fem en una botiga està pensat per satisfer les necessitats del clients. I si no ho està, anem malament, ens equivoquem ja d'inici.

Al meu darrer lloc de treball com a Cap de Sector del Leroy Merlín, en una visita que va fer el llavors Director General, quan a l’empresa es dirigia tot a oferir als clients projectes integrals (de reforma, obra nova, etc..), aquest em va preguntar: Vostè   (i el seu equip, es clar) que ofereixen als clients? Productes o Projectes?

Sabeu quina va ser la meva resposta?. Doncs: Ni una cosa ni l’altra. Nosaltres, als clients que venen aquí, els oferim SOLUCIONS. L’home es va quedar palplantat, amb una cara de pensar que li prenia el pèl, però va reaccionar i va demanar que li aclarís.

Li vaig dir el que jo crec ha de ser la principal regla, motivació i objectiu a l’hora d’atendre un client: Quan un client ens ve a veure, en la majoria de casos, es perquè ha de cobrir una necessitat, en definitiva té un PROBLEMA i ens ha demanat AJUDA (encara que no hagi obert la boca).

Llavors nosaltres, com a bons professionals, li hem de SOLUCIONAR aquest enrenou que té, ja que es el que el client espera de nosaltres.

El DG no va fer cap comentari, va somriure i va continuar amb la visita a la botiga cap a un altre sector.

Al cap d’un temps, a la Carta de Política General anual hi havia un punt, a l’apartat del tracte amb els clients, on es deia que l’empresa els  havia d’oferir SOLUCIONS. Potser va ser una casualitat.

FINAL:  Com he dit abans, TOT el que fem en una botiga va dirigit a satisfer al client. Llavors queda clar que SENSE CLIENTS NO HI HA NEGOCI.

Sembla una obvietat, però no fa gaire que, en alguns sectors, al client se’l tractava com a un destorb.

Desgraciadament aquestes empreses s’han adonat que estaven equivocades massa tard, amb un cost, econòmic i professional, massa elevat.

Jo, als meus equips, sempre el he dit el mateix. El nostre sou no el paga ni el Director General, ni els Accionistes ni el Director de la Botiga;

EL CLIENT ES QUI PAGA L’ESCOLA DELS NOSTRES FILLS, LA ROBA QUE PORTEN I EL MENJAR QUE MENGEN. NO JUGUIS AMB AIXÒ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Los clientes. El principio y final.

He hablado de los equipos un par de veces,  pero de los clientes sólo de rebote.

Ahora toca tratar el tema, ya que el cliente es, como dice el encabezado, el PRINCIPIO y el FINAL de todo comercio.

PRINCIPIO: Todo lo que hacemos en una tienda está pensado para satisfacer las necesidades de los clientes. Y si no lo está, vamos mal, nos equivocamos ya de inicio.

En mi último puesto de trabajo como Jefe de Sector del Leroy Merlín, en una visita que hizo el entonces Director General, cuando en la empresa se enfocaba todo a ofrecer a los clientes proyectos integrales (de reforma, obra nueva, etc .. ), este me preguntó: Usted (y su equipo, claro) ¿que ofrecen a los clientes? ¿Productos o Proyectos?

¿Sabéis cuál fue mi respuesta?  Pues: Ni lo uno ni lo otro. Nosotros, a los clientes que vienen aquí, les ofrecemos SOLUCIONES. El hombre se sorprendió, puso una cara pensando que le tomaba el pelo, pero reaccionó y pidió que le aclarara la respuesta.

Le dije lo que yo creo debe ser la principal regla, motivación y objetivo a la hora de atender a un cliente: Cuando un cliente viene a vernos, en la mayoría de los casos, es porque tiene que cubrir una necesidad, en definitiva tiene un PROBLEMA y nos ha pedido AYUDA (aunque no haya abierto la boca).

Entonces nosotros, como buenos profesionales, debemos SOLUCIONAR esta contrariedad que tiene, ya que es lo que el cliente espera de nosotros.

El DG no hizo ningún comentario, sonrió y continuó con la visita a la tienda hacia otro sector.

Al cabo de un tiempo, en la Carta de Política General Anual había un punto, en el apartado del trato con los clientes, donde se decía que la empresa les debía ofrecer SOLUCIONES. Quizás fue una casualidad.

FINAL: Como he dicho antes, TODO lo que hacemos en una tienda va dirigido a satisfacer al cliente. Entonces queda claro que SIN CLIENTES NO HAY NEGOCIO.

Parece una obviedad, pero no hace mucho que, en algunos sectores, al cliente se le trataba como un estorbo. 

Desgraciadamente estas empresas se han dado cuenta demasiado tarde de que estaban equivocadas, con un coste, económico y profesional, demasiado elevado.

Yo, a mis equipos, siempre les he dicho lo mismo. Nuestro sueldo no lo paga ni el Director General, ni los Accionistas ni el Director de la Tienda;

EL CLIENTE ES QUIEN PAGA LA ESCUELA DE NUESTROS HIJOS, LA ROPA QUE LLEVAN Y LA COMIDA QUE COMEN. NO DEBEMOS TOMARLO A LA LIGERA.

diumenge, 11 de novembre de 2012

LA VIGÍLIA DE REIS

Tal i com us vaig prometre, avui us parlaré de com vivíem la vigília de Reis a casa.

Haig de recordar-vos que estic parlant d'una època que no hi havia Grans Superfícies de distribució (o feia poc que s'havien instal·lat), i el costum seguia sent anar a comprar els regals de Reis a les botigues de sempre, i si podia ser, just el dia abans.

I parlo només de Reis perquè llavors tampoc no estava imposat el deixar regals a l'arbre de Nadal , tradició anglosaxona i que aquí s'ha introduït a la força, purament per motius empresarials i consumistes.

També he esmentat que la majoria de compres es feien just el dia abans de Reis, no sé si per tradició o per mandra. Això comportava que el dia 5 de gener fos una autèntica bogeria estar en una botiga.

Mostra del paper d'embolicar de GEIS
El fet de tenir-ne dues (de botigues) feia que ens haguéssim de repartir.

La mare, la tieta i dues cosines estaven a la "botiga nova" (GEIS) i el meu pare, la meva àvia (mentre era viva, al cel sigui), la meva germana gran i jo mateix a la "botiga vella" (GABY).
Paper de Cal Gaby

Veiem passar la cercavila de Reis per davant de les dues botigues, i ens inflàvem de caramels, ja que obríem la porta de la botiga i tots els caramels entraven a dins.

Sempre acabàvem abans nosaltres, i llavors ens dirigíem a l'altra botiga a donar l'últim cop de mà (estaven a 5 minuts a peu l'una de l'altre). Quan hi arribàvem encara hi havia un bon nombre de clients esperant per ser atesos.

A l'enllestir el darrer client, llavors venia el millor de la jornada. 

Els "frankfurts". 

A prop de la botiga encara existeix un dels millors establiments de "frankfurts", i altres entrepans calents amb pa de viena, de la comarca.
Fèiem una llista dels entrepans que volia cadascú, així com de la beguda, anàvem a comprar-los i ens els menjàvem a la botiga. Moltes vegades ens tocava la mitjanit.

Era un ritual que es va repetir fins el darrer any de tenir la "botiga nova".

QUINS TEMPS AQUELLS!!