Benvinguts!!!

Amb aquest bloc vull donar a conèixer una mica el que he fet, qui sóc i, sobretot, que puc fer per ajudar-te (si creus que ho puc fer....)

Formacions i cursos


COM A ALUMNE

 1. COU.   Escola Pia de Terrassa   1982.
 2. Curs de DIRECCIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING EUNCET (Escola Universitària de Negocis de la Caixa de Terrassa), adscrita a la UPC. CURS 2002-2003  100 Hores lectives.
  • Com definir un pla estratègic de màrqueting eficaç
  • Metodologies per conèixer el mercat i el consumidor
  • Com dissenyar i llençar un producte o servei amb èxit
  • Criteris per la fixació de preus
  • Recursos i tècniques per a la promoció de productes i serveis
  • La direcció i la gestió de la xarxa de vendes
  • Tècniques de negociació comercial
 3. Postgrau en DIRECCIÓ DE MÀRQUETING I VENDES EUNCET (Escola Universitària de Negocis de la Caixa de Terrassa), adscrita a la UPC. CURS 2004 – 2005   176 Hores lectives.
  • Màrqueting estratègic
  • Màrqueting operatiu
  • Finances per l’àrea comercial
  • Màrqueting internacional
  • Màrqueting relacional
  • Elaboració d’un Projecte fi de Postgrau (Posada en marxa d’un camp de Golf)
   • Definició dels segments possibles
   • Selecció dels segments (mètode “Atractiu del sector”)
   • Identificació de les necessitats dels segments escollits
   • Anàlisi DAFO per establir l’estratègia
   • Elaboració del Pla de Màrqueting
    • Gamma de serveis
    • Fixació de preus
    • Eixos de comunicació
    • Identificació de les funcions necessàries. Criteris de selecció de personal
    • Elaboració de les accions comercials adients (Promoció, publicitat,..)
    • Determinació dels recursos econòmics necessaris
    • Elaboració dels comptes de resultats previsionals amb 3 escenaris diferents
    • Pla de contingència en cas de desviació
 4. Curs de DIRECCIÓ I CONDUCCIÓ D’EQUIPS DE TREBALL CIDET (Centre Internacional de Formació Empresarial i Tecnològica, SL) CURS 2005 – 2006   60 Hores lectives.
  • Les funcions del responsable d’equips de treball
  • La gestió dels temps del responsable
  • Organització d’equips de treball
  • El lideratge de l’equip
  • La comunicació interna a l’empresa
  • La comunicació interpersonal
  • La motivació de l’equip de treball
  • La negociació en l’àmbit laboral
 5. Formació en GESTIÓ D’EQUIPS  OVERLAP CONSULTORES per Leroy Merlin. 15 Octubre 2007. 8 Hores lectives.
  • Qüestionari del lideratge
  • El model de lideratge
  • Anàlisi de la disposició de col·laboradors
  • La carrera del lideratge
  • Anàlisi de situacions de satisfacció i insatisfacció
  • Factors de manteniment i factors motivadors
  • El plà de motivació
 6. Formació en PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  FORMADORS INTERNS de Leroy Merlin. 16 Octubre 2007. 6 Hores lectives.
  • Organització de la prevenció
  • Normativa de la prevenció
  • Obligacions i responsabilitats del mànager
 7. Formació en TÈCNIQUES D’ENTREVISTA EN LA SELECCIÓ DE PERSONAL  FORMADORS INTERNS de Leroy Merlin. 17 Octubre 2007. 8 Hores lectives.
  • El procés de selecció
   • Descripció i requisits del lloc de treball
   • Perfil de funcions
   • Perfil de competències
  • Anàlisi de la documentació escrita
  • La entrevista de selecció
   • Objectius de la entrevista
   • Fases de la entrevista
   • Recollida d'informació en la entrevista
   • Errors de l'entrevistador
 8. Curs d’ ANÀLISI, DIAGNÒSTIC, DESENVOLUPAMENT I SELECCIÓ D’EQUIPS  SHACKLETON PERSONS  per Leroy Merlín. MAIG 2011   16 Hores lectives.
  • Equip i valors
  • De l’individu a l’equip
  • Anàlisi de l’entorn
  • Els nostres equips
  • Contrast entorn – equip
  • Necessitats del nostre equip

COM A FORMADOR

 • A FOTOPRIX
  1. TÈCNIQUES DE VENTA I ATENCIÓ AL CLIENT Impartit en vàries ocasions. 8 Hores lectives
   • SBAG
   • Quines preguntes s'han de fer al client (i quines no)
   • Quan s'han de fer
   • Recapitulació d'informació
   • Deriva de la venta
   • Argumentació
   • Tancament
 • A LEROY MERLIN
  1. TÈCNIQUES DE VENTA I ATENCIÓ AL CLIENT Impartit en vàries ocasions. 6 Hores lectives
   • SBAG
   • Quines preguntes s'han de fer al client (i quines no)
   • Quan s'han de fer
   • Recapitulació d'informació
   • Deriva de la venta
   • Argumentació
   • Tancament
  2. ANÀLISI DE GAMA  Impartit en vàries ocasions. 16 Hores (8 de teòriques i 8 de pràctiques)
   • Què entenem per gamma en una família o subsecció
   • Amplada i profunditat de gamma. Què es i com es medeix
   • Massa i mini massa (Què es i com es determina quina es treballa)
   • Plànols d'implantació de la massa i la mini massa
   • Exercici pràctic d'implantació d'una família
  3. OPERACIONS COMERCIALS  Impartit en vàries ocasions. 8 Hores lectives
   • Què es una Operació comercial
   • Diferents tipus d'operacions comercials
   • Què cal fer per preparar-la
   • Diferents fases en la preparació
   • Anàlisi durant el desenvolupament de la Operació comercial
   • Anàlisi final dels resultats
 • A BAUHAUS
   • He creat un micro curs d'iniciació a "L'atenció al client i tècniques de venta", dirigit sobretot a aquelles persones que s'incorporen per primer cop al món de la venta. La intenció de l'empresa és la d'utilitzar-lo en el procés formatiu del personal dels centres de nova obertura. La durada es de tan sols 2,5 hores, i inclou temes tan bàsics com la importància de la salutació, el somriure i demés (el famós SBAG), el sondeig, etc.